Sistem za rutiranje i praćenje rada čitača na terenu

GPS VSS ORD®


Sistem za rutiranje i praćenje rada čitača na terenu u cilju povećanja efikasnosti i produktivnosti samog procesa očitavanja brojila (GPS VSS ORD®) se koristi za upravljanje procesom očitavanja brojila ili intervencija na energetskoj infrastrukturi na terenu.

Putem GPS VSS ORD® Sistema moguće praćenje svakog čitača/montera ponaosob ili kao grupe radnika na terenu u dva režima rada:

  • On-line praćenje rada radnika na mapi sa svim pratećim podacima o njegovom trenutnom radu, efikasnosti i produktivnosti dosadašnjeg rada.
  • OFF-line praćenje rada radnika na mapi sa svim pratećim podacima o njegovom radu, efikasnosti i produktivnosti dosadašnjeg rada na bazi dnevnog, nedeljnog ili mesečnog pregleda.