Softver za prepoznavanje i lociranje gubitaka u nisko naponskoj mreži

  VSS ORD ANTI-LOST APP®


Softver za prepoznavanje i lociranje gubitaka u nisko naponskoj mreži (VSS ORD ANTI-LOST APP®) se koristi kao efikasna alatka u distributivnim kompanijama za detekciju i eliminisanje kako komercijalnih tako i tehničkih gubitaka u isporuci električne energije.

VSS ORD ANTI-LOST APP® je moćna softverska alatka koja omogućava lociranje gubitaka u isporuci električne energije u nisko naponskoj mreži i bazirana je na matematičkom algoritmu koji kao input koristi podatke koje dobija sa terena (VSS ORD Sistem) i Back Office-a (Billing Sistem).

VSS ORD ANTI-LOST APP® dobija na značaju i povećava prag prepoznavanja , lociranja i procene gubitaka u distributivnoj mreži električne energije sa dobijanjem podataka i sa NTPM kontrolno-mernih uređaja na trafo poljima NN izvoda.