Sistem za automatizovano čitanje brojila sa IR sondama

VSS ORD IR APP®


Sistem za automatizovano čitanje brojila sa IR sondama (VSS ORD IR APP®) se koristi za čitanje digitalnih brojila sa IR Sondom putem mobilnih telefona.

VSS ORD IR APP® radi na dve komunikacione platforme:

  • USB konekciji sa mobilnim telefonom
  • Bluetooth konekciji sa mobilnim telefonom

VSS ORD IR APP® omogućava bežično očitavanje i parametrizaciju brojila po protokolima: IEC 62056-21 i DLMS/COSEM.

IR Sonda se postavlja na brojilo sa optičkom sondom i putem magneta je učvršćena za isto kako bi se uspostavila komunikacija sa mobilnim telefonom na kome se nalazi VSS ORD IR APP®.

VSS ORD IR APP® se kao modul može dodati u VSS ORD Sistem® što omogućava veoma efikasno i kontinuirano čitanje brojila na terenu bez obzira o kojoj se vrsti brojila radi.