Sistem za Elektronsko Samočitanje brojila električne energije od strane samih potrošača

VSS ORD Just Reading APP®


Sistem za Elektronsko Samočitanje brojila električne energije od strane samih potrošača (VSS ORD Just Reading APP®) se koristi kao efikasan sistem za samočitanje i koji mogu da koriste svi potrošači koji se opredele za ovakav sistem čitanja električne energije i preuzmu aplikaciju na svoje mobilne telefone preko Google Play-a (za Android platformu) ili ITunes-a (za IOS platformu).

VSS ORD Just Reading APP® Sistem radi na osnovnoj platformi VSS ORD Sistema i potrošač nakon preuzimanja user frendly aplikacije dovoljno je da fotografiše svoje brojilo nakon čega se fotografija sa svim ostalim parametrima dostavlja na VSS ORD WEB Server na kome se vrši kontrola, skladištenje fotografije brojila i ostalih informacija i automatsko evidentiranje potrošnje električne energije za konkretnog potrošača i slanje tih podataka na Billing sistem radi izrade računa.

Prednosti VSS ORD Just Reading APP® Sistema su:

  • Eliminisanje troškova za čitače na terenu.
  • Mogućnost dostavljanja računa u elektronskoj formi putem iste aplikacije potrošaču što eliminiše i troškove dostave računa potrošačima.
  • Efikasan sistem komunikacije sa potrošačem koji omogućava i niz drugih mogućnosti u okviru Castumer care Programa itd.