Sistem za Elektronsko izdavanje i naplatu računa za električnu energiju

VSS ORD mBilling System®


Sistem za Elektronsko izdavanje i naplatu računa za električnu energiju (VSS ORD mBilling System®) se koristi kao efikasan sistem za obračun potrošnje električne energije na terenu (na pragu potrošača) i za promptno izdavanje adekvatnog računa za utrošenu električnu energiju potrošačima na njihovoj adresi.

VSS ORD mBilling System® je poseban modul VSS ORD Sistema i omogućava da se kompletan proces Billing sistema spusti na platformu mobilnih telefona, na kojima se vrši obračun utroška električne energije i izdavanje računa potrošaču štampanjem istog putem mobilnog termalnog printera. VSS ORD mBilling System® poseduje nekoliko tarifnih sistema s tim da je modul za kastamizaciju i prilagođavanje čitavog sistema potrebama distributivnih kompanija sveden, jednostavan i lako primenjiv bez obzira na lokalne propise u ovoj oblasti.

VSS ORD mBilling System® koristi mobilne termalne printere koji mogu imati i čitač bankarskih kartica što omogućava i proces inkasiranja (naplate) računa za električnu energiju na terenu.

Prednosti VSS ORD mBilling System® su sledeće:

  • Laka i jednostavna kastamizacija sistema bez obzira na tarifne profile i sisteme.
  • Eliminisanje troškova dostave računa za električnu energiju.
  • Dramatično smanjenje troškova ulaganja u komplikovane Billing sisteme.
  • Neposredni kontakt sa potrošačima na terenu i mogućnost nadogradnje sistema u pravcu i promptne naplate računa od potrošača (npr. putem bankarske kartice itd.)