Sistem za bezbednosnu kontrolu brojila putem elektronskih RFID plombi

VSS ORD RFID Seal®


Sistem za bezbednosnu kontrolu brojila putem elektronskih RFID plombi (VSS ORD RFID Seal®) se koristi kao izuzetno efikasan sistem za zaštitu brojila električne energije sa elektronskim distributivnim plombama.

Postojeće plombe na brojilima električne energije su plombe koje vrše fizičku zaštitu putem metalne ili plastične sajlice. Njihova osnovna mana je što se mogu veoma lako falsifikovati ili klonirati. Takođe postoje i tehnike kojima se iste mogu otvoriti i zatvoriti bez vidljivijih oštećenja. Kada se postave, usled nemogućnosti da se priđe brojilu (zaključani distributivni ormari) nemoguće je proveriti njihovu ispravnost (bez vizuelnog kontakta).

VSS Elektronske RFID Plombe koriste se za fizičku zaštitu mernih uređaja na terenu i predstavljaju najjeftiniji i najsigurniji sistem zaštite. VSS Elektronske RFID Plombe rade na principu RFID pasivnih chip-ova koji se nalaze na troslojnoj nalepnici koja je neotporna na bilo kakvo pomeranje i odlepljivanje pošto se u tom trenutku uništava pomenuti pasivni RFID tag i kao takva daje signal RFID čitačima da je rađena neka intervencija na mernom uređaju. VSS Elektronska RFID Plomba se postavlja lepljenjem na sastav kutijice sa naponskim kablovima na električnom brojilu.

Da bi se čitale VSS Elektronske RFID Plombe na mobilne telefone se priključuje VSS RFID Reader preko sound jack port-a. Domet čitanja VSS RFID Reader-a je do 1 metra tako da je prilikom čitanja ili kontrole električnog brojila sa VSS ORD Sistemom omogućeno da se proverava ispravnost distributivnih plombi i na brojilima do kojih se fizički ne može pristupiti ukoliko se nalaze npr. u zaključanim distributivnim ormarima. Svako skidanja ili pomeranje kutije sa naponskim kablovima sa električnom brojilu kida nalepnicu sa VSS Elektronskom RFID Plombom i uništava pasivni RFID tag koji prilikom čitanja putem VSS RFID Reader-a javlja da je neko intervenisao na električnom brojilu, te da isto mora da bude pregledano (baždareno i sl.) i ponovo zaštićeno.

Osnovne prednosti VSS Elektronske RFID Plombe su:

  • Cena VSS Elektronske RFID Plombe je kao i klasične plombe!
  • VSS Elektronske RFID Plombe automatski javljaju da su oštećene ili skinute!
  • VSS Elektronske RFID Plombe imaju siguran sistem kodiranja koji obezbeđuje da se one ne mogu falsifikovati ili klonirati!
  • VSS Elektronske RFID Plombe obezbeđuju set podataka koji je vezan za brojilo električne energije i time se permanentno vodi računa o tehničkoj ispravnosti samih brojila!