Sistem za automatizaciju procesa čitanja i kontrole mernih uređaja u distributivnim kompanijama

VSS ORD

Pouzdan softver koji čita, beleži & prenosi podatke o potrošnji električne energije sa maksimalnom tačnošću, garantujući tačne račune za električnu energiju. Precizno evidentiranje lokacije, datuma i vremena očitavanja kod svakog čitača.

VIŠE O TOME

VSS OMS

VSS Outage Management System predstavlja moćnu alatku u održavanju energetske infrastrukture, koja omogućava automatizaciju rada kontrolora i montera na terenu sa preciznim evidentiranjem intervencija na mernim mestima i energetskoj infrastrukturi.

VIŠE O TOME

VSS OMS

VSS Outage Management System predstavlja moćnu alatku u održavanju energetske infrastrukture, koja omogućava automatizaciju rada kontrolora i montera na terenu sa preciznim evidentiranjem intervencija na mernim mestima i energetskoj infrastrukturi.

VIŠE O TOME

VSS MIS

VSS MIS Sistem obezbedjuje alate za monitoring u procesu čitanja i kontrole brojila, kako bi se obezbedila što bolja očitanost brojila i takođe obezbedili alati koji omogućavaju još bolju percepciju i predikciju gubitaka (kako tehničkih tako i komercijalnih) u distributivnoj mreži.

VIŠE O TOME

gREACT System

gREACT System se bazira na prikupljanju i plasiranju informacija o događajima od opšteg značaja, za obaveštavanje građana o vanrednim situacijama, epidemiološkim uslovima, meteorološkim uslovima, komunalnim rešenjima, hitnim intervencijama.

VIŠE O TOME

ETC System

VSS Electronic Trafic Control je sistem za automatizovano čitanje i kontrolu saobraćaja putem VSS Elektronskih pasivnih RFID tagova u vozilima koji mogu da budu zasebne tamper-proof nalepnice ili sastavni deo registracione nalepnice za vozila.

VIŠE O TOME