Upoznajte se sa VSS ORD Sistemom

VSS ORD je sistem za automatsko očitavanje brojila putem mobilne aplikacije koji garantuje precizno merenje individualne potrošnje električne energije.

icon
Beskontaktno očitavanje mernih uređaja.

Pomoću VSS ORD Engina se vrši skeniranje svih vrsta brojila (analognih i digitalnih) nezavisno od modela i tipa brojila.

icon2
Analizu, lociranje i procenu gubitaka na distributivnoj mreži.

Pomoću softwerskog alata koji se bazira na matematičkim algoritmima i podacima sa terena lociraju se gubici na distributivnoj mreži.

icon3
Automatsku kontrolu tehničke ispravnosti i eliminacija zloupotrebe na mernim uređajima.

Pomoću VSS ORD Magnet APP Sistema vrši se kontrola prisustva magneta na brojilima, kontrola GPS pozicije svakog brojila, kontrola ispravnost RFID plombi.

icon4
Efikasniju, rentabilniju i produktivniju organizaciju upravljačkog procesa u distributivnoj delatnosti.

Pomoću DAS web aplikacije se omogućava administracija, pregled, ažuriranje, kontrola i izdavanje naloga za intervencije na terenu.

icon5
Dramatično smanjenje troškova poslovanja u distributivnoj delatnosti.

Redukovanje broja zaposlenih u samom procesu očitavanja i kontrole, eliminacija troškova slanja računa za električnu energiju, drastično redukovanje troškova ulaganja u Billing system.

Naših 5 koraka za precizno merenje potrošnje električne energije.

Downlodovanje čitačkih listi u VSS ORD Aplikaciji.

Fotografisanje i skeniranje potrošnje pomoću OCR engine-a.

Očitavanje elektronske RFID plombe.

Automatski prenos podataka o potrošnji na VSS ORD DAS Server.

Obračun i naplata računa na adresi potrošača.

Pouzdan softver koji čita, beleži i prenosi podatke o potrošnji električne energije sa maksimalnom tačnošću, uz evidentiranje lokacije, datuma i vremena očitavanja svakog individualnog brojila. Uz pomoć VSS ORD Sistema indentifikuju se greške na brojilima i gubici u potrošnji na bilo kojoj lokaciji, garantujući tačne račune za električnu energiju.

Obezbeđujemo 100% Tamper Proof Sistem pomoću elektronskih RFID plombi, koje mogu da se primenjuju na sama brojila, ormare sa brojilima kao i bilo koje druge objekte energetske infrastrukture kojima je potrebna zaštita.

Rešenja

VSS ORD APP

VSS ORD Sistem obezbeđuje beskontaktno očitavanje svih vrsta brojila, putem OCR engine-a

Prikaži više
VSS IR Sonde APP

VSS IR Sonde obezbeđuje beskontaktno očitavanje brojila koji imaju IR Optičke portove.

Prikaži više
VSS Magnet APP

Pomoću ovog sistema se lociraju brojila na kojima je postavljen magnet ili se radi o neuređenom...

Prikaži više
VSS RFID Plombe

VSS RFID plombe predstavljaju najsigurniji i najefikasniji sistem zaštite mernih uređaja

Prikaži više
VSS GPS APP

VSS GPS APP obezbeđuje povećanje efikasnosti i produktivnosti samog procesa kontrole...

Prikaži više
VSS WFMS APP

VSS Work Force Management System omogućava praćenje rada čitača i kontrolora...

Prikaži više
VSS ORD mBilling APP

Kompletan Billing sistem je spušten na platformu mobilnih telefona, na kojima...

Prikaži više
VSS Customer Care APP

VSS Customer Care APP predstavlja user-frendly WEB i Mobile platformu za sve...

Prikaži više
VSS Self-Reading APP

Potrošač nakon preuzimanja user-friendly aplikacije na nekoj od platformi Google Play ili...

Prikaži više
VSS ORD DAS APP

VSS ORD Data Application Server APP predstavlja serversku platformu na kojoj postoje...

Prikaži više