gREACT System se bazira na prikupljanju i plasiranju informacija o događajima od opšteg značaja; obaveštavanje građana o vanrednim situacijama, epidemiološkim uslovima, meteorološkim uslovima, komunalnim rešenjima i hitnim intervencijama.

gREACT System je alat savremenih lokalnih samouprava koji omogućava skupljanje podataka sa terena da bi se napravili pravilni i sveobuhvatni planovi, opredelila finansijska sredstva i nadgledao rad institucija i javnih preduzeća u lokalu, u cilju poboljšanja uslova života i standarda građana.

Oblasti delovanja su sledeće

Komunalne službe

Javna preduzeća za vodovod, kanalizaciju, grejanje, čistoću i deponije.

Saobraćaj

Preduzeća za održavanje puteva i infrastrukturnih objekata i prevoz putnika u lokalu.

Urbanizam i građevinarstvo

Sistemsko praćenje poštovanja i sprovođenja donetih planova i dozvola.

Ekologija

Evidentiranje zagađivača zemlje, vazduha, vode, sa izdavanjem hitnih naloga.

Meteorologija

Praćenje vremenskih uslova kako bi se zaštitili građani i njihova imovina.

Zdravstvena zaštita

Kontrola i prevencija zdravlja građana u redovnim uslovima i za vreme pandemije.

Veterinarska zaštita

Kontrola i prevencija zdravlja životinja u redovnim uslovima i za vreme epidemije.

Bezbednost

Koordinacija službi bezbednosti u cilju zaštite građana i imovine.

Informisanje

Informisanje građana sa Centrom za obaveštavanje i uzbunjivanje.