Rešenja

VSS OMS APP

VSS Outage Management System APP predstavlja moćnu alatku u održavanju energetske infrastrukture...

Prikaži više
OMS AMS APP

OMS Asset Management System APP predstavlja alat za podršku Distributivnim kompanijama za pravilno

Prikaži više
OMS GIS APP

OMS Geographic Information System APP predstavlja alat za prostorno evidentiranje i planiranje...

Prikaži više
OMS NFC LOCK APP

OMS NFC LOCK APP predstavlja kontrolnu aplikaciju za autorizovan fizički pristup objektima distributivne

Prikaži više
OMS CMD APP

OMS Control Measurement Device APP predstavlja aplikaciju za prikupljanje podataka sa kontrolnih mernih...

Prikaži više
OMS GPS APP

GPS navigacioni sistem je moćan alat u rukama terenskih radnika, jer olakšava dovođenje radnika...

Prikaži više
OMS WFMS APP

OMS Work Force Management System je kompleksna softverska struktura za upravljanje radnom...

Prikaži više